Interteks ISO-certifiering

Exakta Photo AB har ett ledningssystem som uppfyller internationella standarder.

Certifierngen betyder att:

  • vi har en systematisk metod för att utveckla våra processer och arbetssätt för ständig förbättring.
  • vårt företag har ett ständigt krav på oss att förbätta processer och arbetssätt för att behålla certifieringen.
  • Vi kan löpande kommunicera de områden vi har förbättrat tack vare certifieringen.
  • vår certifiering är ett frivilligt och aktivt val som vi har gjort för att göra förbättringar för våra kunder.

 

Hur blir ett företag certifierat?

Interteks revisor gör en fullständig granskning dvs. revision av ert ledningssystem. Målet för revisionen är att bekräfta att ledningssystemet (dvs. olika processer och arbetssätt) uppfyller alla krav i standarden och att ert företag i praktiken tillämpar ett ledningssystem så att ni kan uppnå företagets mål.
Brister som har identifierats i ledningssystemet åtgärdas inom en viss tid.

Ett certifikat som är giltigt i tre år under förutsättning att det genomförs en årlig uppföljande revision med acceptabelt resultat av Intertek. Vart tredje år i innan certifikatet upphör att gälla görs en s.k. omcertifiering, vilket är en mer omfattande revision än den årliga.

Denna treåriga cykel av revisioner upprepar så länge er organisation behåller certifieringen. En stor fördel med en certifiering är att ni kontinuerligt har externa experter som granskar er verksamhet, vilket bidrar till ständig förbättring.

 

Om Intertek

Intertek är en ledande global leverantör av kompletta kvalitetssäkringslösningar. Med ett nätverk av mer än 1 000 laboratorier och kontor och över 40 000 medarbetare i fler än 100 länder levererar Intertek innovativa lösningar inom kvalitetssäkring, provning, inspektion och certifiering anpassade för organisationers verksamhet och leverantörskedjor.


Bringing quality and safety to life

 

 

Läs mer på www.intertek.se

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår